© Dolf Middelhoff (1950) 

© Dolf Middelhoff (1950)

Ik ben opgeleid als grafisch ontwerper aan de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam, waar ik schilderen, illustratie en fotografie koos als bijvakken. Sinds 2005 wijd ik me volledig aan fotografie, schilderen en tekenen.
Landschap is het belangrijkste onderwerp in al mijn werk, veelal in relatie met speciaal licht. Bijzonder aantrekkelijk vind ik kust- en woestijnlandschappen.
Veel van mijn schilderijen en tekeningen ontstaan plein-air, maar ik werk ook (groter) in mijn atelier.
Sinds 2017 ben ik lid van de Nederlandse Vereniging van Zeeschilders.

Op alle getoonde afbeeldingen op deze website berust het copyright bij Dolf Middelhoff, de maker en houder van deze website. Het kopieëren en hergebruiken van foto's en andere afbeeldingen van deze website, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Dolf Middelhoff, is een inbreuk op het auteursrecht van de maker en houder van deze website, die zijn wettelijke recht op bescherming daarvan – en een passende boete voor elke overtreding – zal claimen.I was educated as a graphic designer at the Gerrit Rietveld Academy in Amsterdam, where I read painting, illustration and photography as subsidiary subjects. Since 2005 I am fully dedicated to photography, painting and drawing.
My chief subject in all my works is the landscape (as a whole or as a detail), usually in relation to special qualities of light. I am particularly fond of coastal and desert scenery.
Many of my paintings and drawings were made plein air, but I also work (on a larger scale) in my studio.
Since 2017 I am a member of the Nederlandse Vereniging van Zeeschilders (the Dutch Association of Sea Painters)

All images shown on this website are subject to copyrights that rest with Dolf Middelhoff, maker and holder of this website. Copying and the use of photographs and images shown on this website, without explicit permission of Dolf Middelhoff, are a violation of the rights of the maker and holder of this website, who will claim the rightful protection thereof – as well as a fitting fine for every violation.

Stuur e-mail* Invoer verplicht
Website by Tomston