© Dolf Middelhoff (1950) 

© Dolf Middelhoff (1950)

Ik ben opgeleid als grafisch ontwerper aan de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam, waar ik schilderen, illustratie en fotografie koos als bijvakken. Toch beschouw ik mij als fotograaf autodidact: middels cursussen en vakliteratuur, vallen en opstaan en kritsch kijken en vergelijken heb ik me verder ontwikkeld.
Sinds 2005 wijd ik me volledig aan fotografie, schilderen en tekenen.
Hoewel ik ook portretfoto's maak, is het belangrijkste onderwerp in al mijn werk het landschap (als geheel of als detail), veelal in relatie met speciaal licht. Bijzonder aantrekkelijk vind ik kust- en woestijnlandschappen.
Veel van mijn schilderijen en tekeningen ontstaan plein-air, maar ik werk ook (groter) in mijn atelier.

Op alle getoonde afbeeldingen op deze website berust het copyright bij Dolf Middelhoff, de maker en houder van deze website. Het kopieëren en hergebruiken van foto's en andere afbeeldingen van deze website, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Dolf Middelhoff, is een inbreuk op het auteursrecht van de maker en houder van deze website, die zijn wettelijke recht op bescherming daarvan – en een passende boete voor elke overtreding – zal claimen.


I was educated as a graphic designer at the Gerrit Rietveld Academy in Amsterdam, where I read painting, illustration and photography as subsidiary subjects, though as a photographer I consider myself a selfmade man. Through courses and the professional press, trial and error and careful observation and selection I have developed myself further.
Since 2005 I am fully dedicated to photography, painting and drawing.
Though I also devote myself to portrait photography, chief subject in all my work is the landscape (as a whole or as a detail), usually in relation to special qualities of light. I am particularly fond of coastal and desert scenery.
Many of my paintings and drawings were made plein air, but I also work (on a larger scale) in my studio.

All images shown on this website are subject to copyrights that rest with Dolf Middelhoff, maker and holder of this website. Copying and the use of photographs and images shown on this website, without explicit permission of Dolf Middelhoff, are a violation of the rights of the maker and holder of this website, who will claim the rightful protection thereof – as well as a fitting fine for every violation.

Stuur e-mail* Invoer verplicht
Website by Tomston